VSIP Bắc Ninh

Dự án hút khí khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh