Quạt Gắn Trần, Gắn Tường

Compare

Product Description

Ứng dụng sản phẩm

Thông gió trong các căn hộ, phòng làm việc, WC, hút khí thải …

Đặc tính sản phẩm:

Độ ồn rất thấp, hiệu xuất cao.

Vật liệu chế tạo: Nhựa PP.

Bảng thông số kỹ thuật

[su_table]

Quạt gắn trần

Model Đường kínhống
Duct size
Công suất
Power
Tốc độ
Speed
Điện áp
Voltage
Lưu lượng
Volume
Kích thước đặt lỗ
Size
(mm) ( Kw) (v/ph) ( V ) (m3/h) (mm)
TC-15AV4 100 29 1280 220 300 200×200
TC-20AV4 100 31 1280 220 480 250×250
TC-25AV4 100 34 1280 220 1080 310×310
FVCT15 100 26 1280 220 270 200×200
FVCT20 100 30 1280 220 600 260×260
FVCT25 100 35 1280 220 900 300×300
FVCT30 100 50 1280 220 1200 390×390

Quạt gắn tường

Model Công suất
Power
Tốc độ
Speed
Điện áp
Voltage
Lưu lượng
Volume
Kích thước đặt lỗ
Size
Kích thước phủ bì
Size
( Kw) (v/ph) ( V ) (m3/h) (mm) (mm)
TC-15AV6 29 1280 220 300 200×200 250×250
TC-20AV6 31 1280 220 480 250×250 300×300
TC-25AV6 34 1280 220 1080 300×300 350×350
TC-30AV6 35 1280 220 1440 350×350 400×400
FV15 30 1280 220 270 200×200 250×250
FV 20 30 1280 220 420 250×250 300×300
FV 25 35 1280 220 600 300×300 350×350
FV 30 50 1280 220 1200 350×350 400×400

[/su_table]

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quạt Gắn Trần, Gắn Tường”