Hệ Thống Hút Bụi Bột Đá

Compare

Product Description

Công Xuất:

Công xuất: 22 – 250 kw

Hiệu quả thu hồi bụi: 95- 98%

Ứng dụng:

Hệ thống hút bụi bột đá được ứng dụng trong tất cả các nhà máy sản xuất đá nhân tạo, đá hình, các phụ gia về đá. Hệ thống sử dụng cơ cấu lọc filter bag, van điện tử, bộ chênh áp để thu hồi và sử lý bụi.

Nhà máy sử dụng điển hình: Vicostone, Phenikaa, Dolokid Ninh Bình, đá Quảng Bình ….

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ Thống Hút Bụi Bột Đá”