Hệ Thống Hút Bụi Giấy

Compare

Product Description

Công Xuất:

Công xuất: 15 – 200 kw

Hiệu quả thu hồi bụi: 95- 98%

Ứng dụng:

Hệ thống hút bụi bao bì được dùng để thu bụi giấy cắt lề, các bavia giấy vụn, bột giấy khô và các phụ phẩm của quá trình sản xuất giấy.

Các nhà máy sử dụng như: Giấy AP packing, Bao big Goldsun, Giấy Bảo Tiến, Giấy Tiến Hiếu….

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ Thống Hút Bụi Giấy”