Hệ Thống Hút Bụi Xi Măng

Compare

Product Description

Công Xuất:

Công xuất: 15 – 200 kw

Hiệu quả thu hồi bụi: 95- 98%

Ứng dụng:

Hệ thống ứng dụng cho các công đoạn sản xuất xi măng điển hình như: băng tải liệu, clynker, gầu tải, đổ liệu, nghiền đá…

Nhà máy: Xi măng Vissai, xi măng Phúc Sơn, xi măng Tam Điệp,  xi măng Quang Sơn….

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ Thống Hút Bụi Xi Măng”