Hệ Thống Xử Lý Mùi Hóa Chất

Compare

Product Description

Bằng các phương pháp sau:

Phương pháp hấp thụ: Phương pháp này sử dụng các chất hấp thụ như dung môi, nước, các chất để hấp thụ. Phương pháp này để sử dụng với các dung môi hữu cơ, không khí chưa hơi a-xit…

Phương pháp đốt: Sử dụng hệ thống hút, sau đó cho vào hệ thống bình khí nén để đốt. Phương pháp này có thể áp dụng đốt các loại khi dễ cháy như CO, hơi sơn…

Phương pháp sử dụng vật liệu/hóa chất phản ứng: Sử dụng các hóa chất để phản ứng để tạo ta CO2, và hơi nước. Phương pháp này áp dụng đối với các nhà máy thải ra dung môi hữu cơ.

Sử dụng chất xúc tác để tạo ra phản ứng với không khí: Phương pháp này áp dụng để sử lý khí thải có hiệu quả. Hiện nay các chất xúc tác được sử dụng rộng rãi là nano TiO2, sắt từ … Ngoài ra, sử lý khí thải có thể áp dụng song song nhiều phương pháp cả hóa và lý.

Cấu tạo: Quạt hút. Tháp xử lý

Nhà máy sử dụng: Sanwa, J-Vina, Showa Bắc Ninh, Nhôm Đông Á….

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ Thống Xử Lý Mùi Hóa Chất”