Quạt Ly Tâm Hút Khói VBC-2D-No

(0)

Ứng dụng sản phẩm Dạng chuyển động trực tiếp động cơ liền cánh, hút khói hành lang trục kỹ thuật, hút khí thải. Nối ống gió – cửa gió theo các tầng hút gió trong tòa nhà, hút khói tầng hầm. Thông gió phòng kỹ thuật, phòng rác Đặc tính sản phẩm: Dạng chuyển động …
Continue reading Quạt Ly Tâm Hút Khói VBC-2D-No

Quạt Ly Tâm Hút Khói VBC-2l-No

(0)

Ứng dụng sản phẩm Nối ống gió để hút khói dọc theo các khoang hành lang trong tòa nhà. Hút khí thải phòng thang máy, hút khói tầng hầm, thông gió phòng rác… Đặc tính sản phẩm: Cánh quạt được chuyển động gián tiếp thông qua các gối dỡ và đây curoa hoặc khớp nối …
Continue reading Quạt Ly Tâm Hút Khói VBC-2l-No

Showing all 3 results