Quạt Hướng Trục Gắn Mái VMA-3D-No

(0)

Ứng dụng sản phẩm   Thông gió nhà xưởng, kho hàng, phòng máy, hút khí nóng tích tụ phía trên các nhà xưởng công nghiệp … Đặc tính sản phẩm:   Dòng sản phẩm thiết kế riêng biệt cho gắn trên mái, có nón che mưa. Gồm 2 loại: Quạt lắp cánh hướng trục, Quạt …
Continue reading Quạt Hướng Trục Gắn Mái VMA-3D-No

Showing the single result