Quạt Hướng Trục Dòng Hỗn Hợp VMA-4D-No, VMA-4.1D-No, VMA-4.2D-No

(0)

Ứng dụng sản phẩm Sử dụng cho nối ống gió trong các nhà máy công nghiệp, Hút Khí thải, Cấp khí tươi. Hút nhiệt phòng máy, thổi mát thiết bị … Đặc tính sản phẩm: Kết cấu cánh tạo luuw lượng và áp suất lớn, độ ồn thấp Có bích thép để nối ống hoặc …
Continue reading Quạt Hướng Trục Dòng Hỗn Hợp VMA-4D-No, VMA-4.1D-No, VMA-4.2D-No

Quạt Hướng Trục Hai Tốc Độ VBA-3D-No

(0)

Ứng dụng sản phẩm Hút khói tầng hầm để xe, cấp khí tươi và hút khí thải, nối ống gió…. Đặc tính sản phẩm: Đạng truyển động trực tiếp động cơ liền cánh. Cánh quạt được thiết kế đặc biệt cho việc thay đổi tốc độ của động cơ khi vận hành. Quạt có thể …
Continue reading Quạt Hướng Trục Hai Tốc Độ VBA-3D-No

Showing all 2 results